ระบบบำบัดน้ำเสีย

AQUA ผลิตและจำหน่ายถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร.02-9543341 ติดต่อฝ่ายขาย/E mail : sales@aqua.co.th


ถังบำบัดน้ำเสียอาควา ผู้นำการออกแบบและคิดค้นถังบำบัดน้ำเสียระบบ DOUBLE FLOW โดยวิศวกรที่ชำนาญด้านสิ่งแวดล้อม

AQUA PAC (DOUBLE FLOW) รุ่นพรีเมี่ยม
ระบบบำบัดน้ำเสีย DOUBLE FLOW เป็นระบบบำบัดที่ถูกออกแบบมาให้มีการควบคุมทิศทางการไหลของน้ำเสียในถังบำบัด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยน้ำเสียและจุลินทรีย์ สามารถสัมผัสกันได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบบำบัดโดยทั่วไป

AQUA-TEM รุ่นประหยัด
ถัง บำบัดที่ให้ปริมาตรบำบัดเต็มใบ และได้ประสิทธิภาพในการบำบัดเต็มเปี่ยม เพื่อให้ผู้ใช้ได้คุณภาพน้ำทิ้งที่ดีในการช่วยรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ผลิตและจำหน่าย ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เรามีถังบำบัด ที่ใช้ระบบบำบัดชนิดเติมอากาศ และถังบำบัดน้ำเสียที่ใช้ระบบไม่เติมอากาศ โดยผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิต ISO 9001:2000 มีขนาดความจุตั้งแต่ 600 ลิตร จนถึง 25,000 ลิตร
ถังบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ
ถังบำบัดรวมชนิดเกรอะ + กรองไร้อากาศ AQUA PAC (AP) ถังบำบัดชนิดไร้อากาศแบบใบเดียว
- รับน้ำเสีย 0.5-4 m3/d
- ค่าความสกปรกของน้ำเสียเข้าระบบ (BOD) = 250mg/l.
- ค่าความสกปรกของน้ำเสีย (BOD) ออกจากระบบ = 50-60 mg/l.

สนใจสอบถาม หรือติดต่อเราได้ที่ www.aqua.co.th
1. ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง เดินระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำหมุนเวียน ระบบกำจัดปฏิกูล, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project)
2. ผลิตและจำหน่ายถังเก็บและสำรองน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน ทั้งระดับบ้านพักอาศัย ถึงระดับอุตสาหกรรม
3. ผลิต นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการน้ำ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและการประหยัดพลังงานhttp://www.aqua.co.th