ระบบบำบัดน้ำเสีย

อาควา ผลิตและจำหน่ายถังดักไขมันสำเร็จรูป

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร.02-9543341 ติดต่อฝ่ายขาย/E mail : sales@aqua.co.th

ผลิตและจำหน่ายถังดักไขมันสำเร็จรูป มีทั้งถังบำบัดไขมันชนิดฝังใต้ดิน และถังบำบัดไขมันชนิดใต้อ่างล้างจาน ใช้ได้ทั้งครัวเรือน ร้านค้า ตลอดจนโรงอาหารขนาดใหญ่ มีขนาดตั้งแต่ 15 ลิตร จนถึง 6,000 ลิตร ผลิตจากโรงงานมาตรฐาน JV ไทย-ญี่ปุ่น ได้รับมาตรฐานคุณภาพการผลิต ISO 9001:2000


ผลิตและจำหน่ายถังดักไขมันสำเร็จรูป มีทั้งถังบำบัดไขมันชนิดฝังใต้ดิน และถังบำบัดไขมันชนิดใต้อ่างล้างจาน ใช้ได้ทั้งครัวเรือน ร้านค้า ตลอดจนโรงอาหารขนาดใหญ่ มีขนาดตั้งแต่ 15 ลิตร จนถึง 6,000 ลิตร ผลิตจากโรงงานมาตรฐาน JV ไทย-ญี่ปุ่น ได้รับมาตรฐานคุณภาพการผลิต ISO 9001:2000
ถังดักไขมันใต้ซิงค์ (AQUA TRAP)
GTS
FAT
ถังดักไขมันใต้ดิน (AQUA TRAP)
GTU

สนใจสอบถาม หรือติดต่อเราได้ที่ www.aqua.co.th
1. ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง เดินระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำหมุนเวียน ระบบกำจัดปฏิกูล, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project)
2. ผลิตและจำหน่ายถังเก็บและสำรองน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน ทั้งระดับบ้านพักอาศัย ถึงระดับอุตสาหกรรม
3. ผลิต นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการน้ำ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและการประหยัดพลังงานhttp://www.aqua.co.th