ระบบบำบัดน้ำเสีย

ถังเก็บน้ำ AQUA มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก.

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร.02-9543341 ติดต่อฝ่ายขาย/E mail : sales@aqua.co.th

จำหน่ายถังน้ำทุกขนาด ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001:2000 และถังเก็บน้ำทุกใบได้ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. จากกระทรวงอุตสาหกรรม สำรองน้ำได้ตั้งแต่ 600 ลิตร จนถึง 20,000 ลิตร มีถังเก็บน้ำบนดิน และถังเก็บน้ำใต้ดิน

สำหรับการเก็บน้ำ เพื่อนการอุปโภค บริโภค ปลอดภัยด้วยวัสดุ POLYETHYLENE ที่ได้รับการการยอมรับจาก U.S.A FOOD AND DRUNG ADMINISTRATION (FDA) retulation 177.1520 ให้ใช้เป็นวัสดุสำหรับภาชนะบรรจุน้ำดื่ม และยังแข็งแรงทนทาน คู่อาคาร พิเศษด้วยฝาถังปิดล็อคแน่นกับคอถัง ป้องกันแมลงและเศษวัสดุจากภายนอกแปลกปลอมเข้าไปบนเปื้อนน้ำสะอาดภายในถัง ถังน้ำใต้ดิน AQUA ให้พร้อมถังอุปกรณ์ภายในถังอย่างครบถ้วน ทั้งฟุตวาล์ว และลูกลอย เพียงฝังดินและต่อท่อน้ำเข้า-ออก ก็สามารถใช้งานได้ทันที

สนใจสอบถาม หรือติดต่อเราได้ที่ www.aqua.co.th
1. ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง เดินระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำหมุนเวียน ระบบกำจัดปฏิกูล, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project)
2. ผลิตและจำหน่ายถังเก็บและสำรองน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน ทั้งระดับบ้านพักอาศัย ถึงระดับอุตสาหกรรม
3. ผลิต นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการน้ำ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและการประหยัดพลังงานhttp://www.aqua.co.th