รับฝึกสุนัข

รับฝึกสอนและรับฝากเลี้ยงสุนัขทุกสายพันธุ์ ฝึกโดยครูฝึกสุนัขตำรวจ(K9)

รับฝึกสอนและรับฝากเลี้ยงสุนัขทุกสายพันธุ์ อายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ฝึกโดยครูฝึกสุนัขตำรวจที่ผ่านการฝึกสุนัขสืบค้นหาวัตถุระเบิดจากสถาบัน ATF (Bureau of Alcohol,Firearms and Explosives) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ฝึกได้ 2 ภาษา (ภาษาไทย/อังกฤษ)
รับบฝึกสอนที่บ้านและโรงเรียน
รับคำสั่งจากเจ้าของสุนัขได้โดยตรง
ฝึกแล้วได้อะไรกลับไปบ้างค่ะ
- เชื่อฟังคำสั่ง
- ขับถ่ายเป็นเวลา
- ปฏิเสธอาหารจากคนแปลกหน้า
- ไม่ขุดดินเล่นน้ำ ไม่กระโดดตะกายเจ้าของ
- ไม่ก้าวร้าว ไม่เห่ารบกวน ไม่กัดแทะสิ่งของ ไม่ขึ้กลัว
ขั้นความสามารถพิเศษ
- สวัสดี 2 ขา นอนคลาน เรียกกลับมาหาเจ้าของ
- คาบตะกร้า คาบหนังสือพิมพ์
- อารักขา เฝ้าบ้าน เฝ้าโรงงาน
บริการพิเศษฟรี
- อาบน้ำ เช็ดหู แปรงขน
- ฉีดยาฆ่าเห็บ เหา
*** เจ้าของสุนัขสามารถนำสุนัขกลับไปเยี่ยมบ้านได้ ***
*** อาหารที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับเจ้าของสุนัข ***
*** อัตราค่าฝึกสอน พร้อมค่าอาหาร ค่าที่พัก 4,000 ? 5,000 บาท / เดือน ( แล้วแต่สายพันธุ์เพราะอาหารที่ใช้แตกต่างกัน)
*** ควรเรียนอย่างน้อย 1 คอร์ส (3 เดือน) ***

สนใจโทรมาที่ 081 - 2966128 หน่อง