ถังดักไขมัน

เลือกถังดักไขมันใต้ซิงค์ และใต้ดิน คุณภาพดีของอาควา นิชิฮาร่า

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร.02-9543341 ติดต่อฝ่ายขาย/E mail : sales@aqua.co.th

AQUA ผลิตและจำหน่ายถังดักไขมันสำเร็จรูป มีทั้งถังบำบัดไขมันชนิดฝังใต้ดิน และถังบำบัดไขมันชนิดใต้อ่างล้างจาน ใช้ได้ทั้งครัวเรือน ร้านค้า ตลอดจนโรงอาหารขนาดใหญ่ มีขนาดตั้งแต่ 15 ลิตร จนถึง 6,000 ลิตร ผลิตจากโรงงานมาตรฐาน JV ไทย-ญี่ปุ่น ได้รับมาตรฐานคุณภาพการผลิต

1. ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง เดินระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำหมุนเวียน ระบบกำจัดปฏิกูล, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project)
2. ผลิตและจำหน่ายถังเก็บและสำรองน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน ทั้งระดับบ้านพักอาศัย ถึงระดับอุตสาหกรรม
3. ผลิต นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการน้ำ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและการประหยัดพลังงาน


สำหรับแยกไขมัน และเศษอาหารที่ปะปนกับน้ำทิ้งจากครัวของบ้านพักอาศัย สำนักงานทั่วไป ร้านอาหาร ภัตตาคาร และโรงอาหาร ก่อนที่จะผ่านขบวนการบำบัดน้ำเสียในขั้นต่อไป

ถังดักไขมันใต้ซิงค์ (AQUA TRAP) GTS / FAT

ถังดักไขมันใต้ดิน (AQUA TRAP) GTU


by? www.aqua.co.th