Green roof

จำหน่ายแผ่น Green roof (หลังคาสีเขียว) ติดต่อ 088 7860169

แผ่น Green roof grid เป็นวัสดุที่ใช้ปลูกต้นไม้บนหลังคา มีน้ำหนักเบา แผ่น Green roof grid ผลิตจากพลาสติก recycled PE ขนาด 1150X550X40 mm.จุดประสงค์การทำ Green roof เพื่อลดอุณหภูมิห้องใต้หลังให้เย็นลง ซึ่งวัดจากการทำจริงแล้ว สามารถลดอุณหภูมิได้ถึง 6 องศา และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับอาคารหรือที่พักอาศัยด้วย พืชที่ใช้ปลูกจะเน้นเป็นพืชคลุมดิน หญ้า วัสดุดินจะเป็นดินมวลเบา ทำให้การรับโหลดของอาคารน้อยลง ทั้งนี้ตัววัสดุ แผ่น Green roof grid ยังทำหน้าที่เก็บน้ำบางส่วนเพื่อระเหยเป็นความชุ่มชื้นให้กับรากพืชที่ปลูกอยู่บนอาคารที่มีอากาศร้อนมากอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม www.greeninspired.co.th ติดต่อได้ที่ 088-786-0169 089 965 7622 นะค่ะ ติดต่อ อรวีร์