ร้านรูปปั้น

ร้านอโยธยาประติมากรรม

จำหน่ายรูปปั้นทุกชนิด รูปหล่อ พระทองเหลืองทุกปาง ทุกขนาด จัดสวน เช่น
สวนวรรณคดี สวนวิทยาศาสตร์ สวนนิทาน