เรียนอังกฤษขอนแก่น

ศูนย์ภาษาอังกฤษในขอนแก่น

ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย (CLC)
California Language Center
คอร์สที่เปิดสอน
1. English for Kids
2. I Can Speak
3. Let’s Talk
4. Grammar for Speaking
5. TOEIC
6. Private Study
7. Phonics for Kids
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.clckhonkaen.com
อาคาร 6 คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 043-203703-4 , 089-6968106