เหรียญมหายันต์

ประวัติหลวงปู่สรวงเทวดาเดินดินตอนที่5เหรียญมหายันต์

ประวัติหลวงปู่สรวงเทวดาเดินดินตอนที่5
ทำไมหลวงปู่ไม่เคร่งในพระวินัยในเรื่องจิตที่ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นนั้น ทางสายพระป่าเน้นในพระวินัย
เปรียบเหมือนกรอบหรือระเบียบทางกาย
และการปฏิบัติภายนอก ใช่มันเป็นพิ้นฐานของสายพระป่า
แต่ ในอดีตกาลนานมาแล้ว
การเริ่มต้นปฎิบัติโดยการบริกรรมภาวนาโดยใช้คาถา
เริ่มท่องคาถาบ่อยๆเข้า จิตก็จะรวมเป็นสมาธิเกิดเป็นฌานตามลำดับ
ทำจนชำนาญจนเกิดวสี
สามารถแสดงฤทธิ์ได้ให้ประจักษ์
เช่นล่องหน หายตัว
เดินบนผิวน้ำได้
หรือแสดงฤทธิ์ทางใจได้มากมาย
หลวงปู่สรวงจะกำหนดกรรมฐานแบบกสินไฟ
สิ่งของต่างๆที่มีคนนำมาถวายก็จะโยนเข้ากองไฟ
แสดงว่าท่านไม่ยึดติดกับสิ่งของหรือแม้แต่เงินทอง
เมื่อท่านปฎิบัตินานๆเข้าท่านก็เริ่มเบื่อหน่ายและคลายความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุสิ่งของ
จนจิตปล่อยวางอารมณ์ความอยาก
จนหมดความยึดมั่นในกายอันเป็นสิ่งสมมุติ
เพียงเห็นเป็นสภาพ ดิน น้ำ ลม ไฟ และจิตก่อเกิดเท่านั้น
ท่านบรรลุถึงขั้นว่างเปล่า
ไม่มีเขาไม่มีเรา
ทุกสิ่งเป็นเพียงสมมุติว่าเท่านั้น
สมมุติ ว่าเราชื่อสรวงก็ สรวง เราไม่ขัด
เมื่อจิตของท่านไม่ติด ไม่ยึด
ทุกอย่างเป็นเพียงสมมุติเท่านั้น
ท่านจึงไม่มีกาล พระวินัยปฏิบัติก็เป็นเพียงสมมุติเท่านั้น
ดังนั้นท่านถึงไม่มีกาลเวลา
นึกจะฉันก็ฉัน
นึกจะนอนก็นอน
ยิ่งเ รื่องการทดสอบจิต หลวงปู่มักจะทำให้เห็นเสมอ
เช่น เยี่ยว และขี้ให้เห็นต่อหน้า หรือการถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิง
ผู้ที่ไม่เข้าใจ มักจะส่ายหน้าเห็นท่านทำในสิ่งหน้ารังเกียจ
แต่นั้นเป็นเพราะหลวงปู่สรวงรู้ด้วยญานว่าคนนี้ป่วยต้องรักษาให้หาย
นี่คือหลวงปู่สรวงที่มีอะไรแปลกๆ ที่ค่อนข้างเข้าใจยาก และท่านก็ไม่ยอมอธิบายถึงเหตุผลที่กระทำ
ท่านมักจะทำอะไรที่แปลกคาดไม่ถึง

ต่อไปขอแนะนำเหรียญมหายันต์หลวงปู่สรวง

เหรียญมหายันต์หลวงปู่สรวงวัดเลียบปี39อัลปาก้า
สนใจติดต่อ ธนวัฒน์ โทร0870977567 โทร0856892342
ให้เช่าหาบูชาองค์ละในราคา 500 บาท
ค่าส่งอีกองค์ละ 50 บาทครับท่าน