ประกันสุขภาพ

เมืองไทยประกันชีวิต สะสมทรัพย์รับบำนาญ

http://muangthailifetime.com
สะสมทรัพย์รับบำนาญ
ชีวิตหลังวัยเกษียณ จะมีความสุขมากเช่นไร มอบรางวัลเป็นหลักประกันให้กับชีวิต .

แต่งแต้มสีสันวัยเกษียณของคุณ หลังจากผ่านการทำงานอันแสนหนัก ให้แบบประกันภัย “สะสมทรัพย์รับบำนาญ” เป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับการวางแผนทางการเงินในอนาคตพร้อมรับเงินจ่ายคืน และความคุ้มครองชีวิตให้คุณอุ่นใจในหลักประกัน และมีรายได้สำหรับใช้จ่ายอย่างพอเพียงในช่วงวัยเกษียณอายุ พร้อมรับเงินครบสัญญาอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

สรุปหลักเกณฑ์แบบประกันภัย
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ขอเสนอแผนการออมและความคุ้มครอง 2 ทางเลือก ได้แก่
- แบบสะสมทรัพย์รับบำนาญ ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 55 ปี (แผน1)
- แบบสะสมทรัพย์รับบำนาญ ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 60 ปี (แผน2)
สะสมทรัพย์รับบำนาญสนใจแบบประกัน สะสมทรัพย์รับบำนาญ80/60 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด

คลิก สะสมทรัพย์รับบำนาญ
.