ทวงหนี้

มืออาชีพ รับติดตามทวงหนี้ โดยชอบด้วยกฎหมาย ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โทร 086210959

บริษัท สำนักกฎหมายลอว์เยอร์ คลัสเตอร์ จำกัด

http://www.lawyercluster.co.th/


รับทวงหนี้-ตามหนี้-เร่งรัดหนี้สินโดยชอบด้วยกฎหมาย ประสบการณ์กว่า 10 ปี

รับทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน ลูกหนี้ค้างชำระ รับเจรจาประนอมหนี้ และ ต่อรองการชำระหนี้ ทำหนังสือรับ

สภาพหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ รับติดตามหนี้ประเภทงานเกี่ยวกับคดีแพ่ง เช่น ลูกหนี้ผิดนัดไม่ยอมชำระหนี้

ลูกหนี้ปิดกิจการ ลูกหนี้ล้มละลาย หรือไม่มีเอกสารหลักฐานที่ทำให้ท่านดำเนินคดีกับลูกหนี้ได้


รวมทั้งรับติดตามหนี้ประเภทเอกสารหมดอายุความแล้ว เช่น เช็คที่ขาดอายุความฟ้องร้อง คดีที่ขาดอายุความ

เป็นต้น รับติดตามหนี้ประเภทงานเกี่ยวกับคดีอาญา เช่น คดีเช็คเด้ง คดียักยอกทรัพย์ คดีฉ้อโกง คดีบุกรุก

สัญญาเงินกู้ที่ใช้เช็คชำระหนี้ การจับตัวลูกหนี้ตามหมายจับ


รับติดตามหนี้ประเภทงานเกี่ยวกับคดีทั่วไป เช่น รับติดตามและตรวจสอบในกรณีที่บุคคลอื่นได้ละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญาในสินค้า ของท่าน รวมทั้งตรวจสอบความสามารถหรือสถานะของบุคคล

โดยทีมงานเร่งรัดหนี้สินและทนายความมืออาชีพ


นอกจากนี้เรายังมีบริการรับจดทะเบียนห้างร้าน ทะเบียนบริษัทต่างๆ รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

เช่น ลิขสิทธิ์ต่างๆ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีความทั้งทางแพ่งและอาญาทั่วไป บริการมี ดังนี้


1.) รับติดตาม เร่งรัดหนี้สิน ทั่วไป , สืบทรัพย์บังคับคดี

2.) รับปรึกษาปัญหากฎหมาย , ปรับโครงสร้างหนี้ , ฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ ฯลฯ

3.) รับว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา ทั่วราชอาณาจักร

4.) รับตรวจร่าง นิติกรรม สัญญาทุกประเภท

5.) รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ , สิทธิบัตร , เครื่องหมายการค้า ฯลฯ

6.) รับจดทะเบียนห้างร้านต่างๆ เช่น จดทะเบียนบริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฯลฯ

7.) รับปรึกษาคดีความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนาย ว่าจ้างทนาย

ตลอดจนบริการงานทางด้านคดีความทางศาลทุกคดี โดยทนายความมืออาชีพ

8.) รับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ โดยทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ

(โนตารี พับลิค) เพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ หรือเพื่อศึกษาต่างประเทศ รับรองเอกสารคำแปลรับรองลายมือชื่อ

รับรองบุคคล ว่ามีอยู่แท้จริง รับรองลายมือชื่อกรรมการ ฐานะนิติบุคคล

ตำแหน่งและอำนาจของผู้ลงลายมือชื่อในเอกสาร เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์


** โดยทีมทนายความให้คำปรึกษากฎหมาย ตั้งแต่จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณปิยฉัตร ทุ่มเกตุ (ฝ่ายการตลาด)

ที่ติดต่อ : 268/88 หมู่บ้านพัฒนาสิริ-เดอะไพร์ค ถนนเลียบคลองสอง

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เว็บไซต์ : http://www.lawyercluster.co.th/

โทร. 0-2183-0166 , 08-6210-9596

อีเมล์ : khomson@lawyercluster.co.th

mr.khomson@gmail.com

ทวงหนี้ เร่งรัดหนี้สิน รับทวงหนี้ รับจดสิทธิบัตร รับจดลิขสิทธิ์ รับจดเครื่องหมายการค้า