ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

สำเร็จได้จากจิตภายใน

สำเร็จได้จากจิตภายใน
The Inner Achievement
ศาสตร์และศิลป์ สำหรับคน ธรรมดา ที่แสวงหา ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้าน SE-ED Book Center ทุกสาขา 
และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

พื้นที่สุขสบาย กับดักอันตราย (comfort zone)
-----------------------------------
จิตใจไม่ต่างจากเครื่องรับรู้ประสาทสัมผัสเคลื่อนที่ และความอยาก-ความไม่อยากในตัวก็เป็นผลมาจากการตีความสิ่งที่มากระทบประสาทสัมผัสทั้ง 5 จากนั้นก็ตีความสิ่งที่สัมผัสอย่างรวดเร็วภายในจิตใต้สำนึก จนเกิดเป็นทัศนคติและพฤติกรรม ในขณะที่สมองของคนเราเต็มไปด้วยรูปแบบของการตีความ และตอบโต้ต่อสถานการณ์มากมายหลายล้านรูปแบบ แต่กลับกลายเป็นว่าคน
จำนวนมากเพียงแค่หยิบรูปแบบเดิมๆ มาใช้ซ้ำๆ เท่านั้นเอง ด้วยการกระทำซ้ำๆ ความคิดแบบเดิมๆ เราก็จะเคยชินกับพฤติกรรมเดิมๆ โดยเฉพาะพฤติกรรมที่ชอบทำ ทำแล้วสบายใจ เมื่อเวลาผ่านไป พฤติกรรมเหล่านั้นจะกลายมาเป็นกรอบล้อมรอบตัวเรา เพื่อแสดงขอบเขตของพฤติกรรมที่เคยชินและพึงพอใจ ที่เรียกว่าพื้นที่สุขสบาย (comfort zone)
-----------------------------------
พื้นที่สุขสบายเป็นขอบเขตของพฤติกรรมภายในจิตใจที่ทำให้
เรารู้สึกคุ้นเคย ปลอดภัย และปราศจากความกังวลที่ได้ประพฤติตัว
อยู่ในพื้นที่สุขสบายนั้น มันเป็นพื้นที่ที่ทำให้เรามีอารมณ์เป็นกลาง
และสามารถจัดการกับอารมณ์ได้อย่างมีคุณภาพ ในขณะที่การก้าว
ออกมาจากพื้นที่นั้น หมายความว่าจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจาก
สิ่งที่ไม่คุ้นเคยจนเกิดเป็นความกลัวขึ้น ความกลัวนี้เองเป็นเบื้องหลังของ
ความอยาก-ไม่อยากที่เกิดขึ้นกับคุณ ความกลัวมีในหลายรูปแบบ เช่น
กลัวการเปลี่ยนแปลง กลัวความไม่แน่นอนในชีวิต กลัวจน กลัวตาย กลัว
สูญเสีย กลัวคนไม่รัก กลัวไม่ได้รับการยอมรับ กลัวไม่ประสบความสำเร็จ
กลัวว่าจะทำได้ไม่ดี กลัวผิดหวัง หรือกลัวไม่ทัดหน้าเทียมตาเพื่อนฝูง คน
ที่ควบคุมความกลัวของตัวเองไม่ได้จะตอบโต้สถานการณ์ออกไป เพียง
เพื่อปกป้องตัวเองจากความกลัวอย่างรวดเร็ว เร็วมากเสียจนอาจจะไม่
รู้สึกถึงความกลัวเลยสักนิด เหมือนกับตัวอย่างเพื่อนของผมคนนั้นที่
ปฏิเสธโอกาสทุกอย่างในชีวิตออกไปอย่างรวดเร็ว โดยไม่รู้ตัวเลยว่ามัน
มีสาเหตุมาจากความรู้สึกกลัวความไม่แน่นอนและกลัวสูญเสียสิ่งที่ตนมี
อยู่มากจนเกินไป ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทำให้คนจำนวนมากไม่กล้าก้าวข้าม
ออกมาจากขอบเขตพื้นที่สุขสบายของตัวเอง
-----------------------------------
พื้นที่สุขสบายของแต่ละคนมีอาณาเขตที่ไม่เท่ากัน บางคนมีพื้นที่
กว้าง มีทักษะหลากหลาย สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้มากมาย เป็นคนเก่ง
ส่วนคนที่มีพื้นที่แคบ ทักษะก็จะถูกจำกัดไว้ในขอบเขตเล็กๆ นั้น ถ้าหาก
เพื่อนของผมคนนั้นสามารถเอาชนะใจตัวเอง ก้าวข้ามความกลัว แล้วขยาย
ขอบเขตพื้นที่สุขสบายให้กว้างขวางขึ้นออกมาได้สักเล็กน้อย มันจะช่วย
เปิดใจให้ลองลงมือทำสิ่งที่เคยกลัว ซึ่งมันอาจจะยังไม่ราบรื่นนักในตอนแรก
แต่อย่างน้อยก็ช่วยให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ และพบความจริงว่ายังมี
ทางเลือกอื่นอีกมากมายในชีวิตนี้และไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด พื้นที่
สุขสบายทำให้คนเรารู้สึกสบายใจและปลอดภัย แต่ก็เป็นอันตรายต่อ
พัฒนาการอย่างมาก เพราะไม่ว่าปัจจุบันคุณจะมีอาณาเขตพื้นที่สุขสบาย
กว้างขวางแค่ไหนก็ตาม แต่เมื่อเวลาผ่านไปจนเคยชินแล้ว คนเราจะยึดติด
อยู่แต่ในพื้นที่สุขสบายและไม่กล้าทำอะไรที่แตกต่างที่อยู่นอกพื้นที่
สุขสบายออกไป พฤติกรรมจะถูกจำกัดให้มีประสิทธิภาพคงที่เท่าเดิม
ยิ่งคุณยึดติดอยู่กับพื้นที่นี้จนไม่กล้าออกจากพื้นที่สุขสบายของตนเอง
นานมากเท่าไร มันจะยิ่งปิดกั้นโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่มากขึ้นเท่านั้น
แล้วคุณก็จะเริ่มกลายเป็นต้นไม้ที่กำลังจะตาย
-----------------------------------
พัฒนาการจะเกิดขึ้นได้จากการลองทำสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างเท่านั้น
แม้ลักษณะงานของคุณจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่เพียงแค่การทำลายรูปแบบ
วิธีการคิดเดิมๆ แล้วหันมาลองใช้วิธีการอื่นที่แตกต่างออกไป มาแก้ไข
ปัญหาที่อาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ เพียงเท่านี้คุณก็สามารถสร้าง
พัฒนาการให้เกิดขึ้นได้แล้ว อย่างเช่นการลองเปลี่ยนเส้นทางขับรถที่
คุ้นเคยไปเป็นเส้นทางอื่นที่อาจทำให้คุณพบเจอประสบการณ์ใหม่
อย่างเช่นพบร้านอาหารใหม่ ทุกพัฒนาการโดยเฉพาะการมีความคิดที่ดี
และมีความสม่ำเสมอ ต้องอาศัยความกล้าและอดทนฝืนใจออกมาจากพื้นที่
สุขสบาย แล้วมาเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนและเสี่ยงที่จะต้องผิดพลาด
สำหรับคนทั่วไปแล้วการฝืนใจนี้ทำไม่ได้ง่ายเท่าไรนัก แต่ผมก็ยังอยาก
ให้คุณระลึกอยู่เสมอว่า ความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้น
ตลอดชีวิต และอุปสรรคสำคัญที่ทำให้คนเราไม่สามารถพัฒนาศักยภาพ
ไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้ก็เป็นเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถ
ทนฝืนใจเอาชนะตัวเองให้ก้าวข้ามออกมาจากพื้นที่สุขสบายของตนได้
-----------------------------------
สำเร็จได้จากจิตภายใน The Inner Achievement
มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้าน SE-ED Book Center ทุกสาขา 
และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
สำนักพิมพ์ฟรีมายด์
freemindbook.com