ขายกังหันน้ำไฟฟ้ากังหันเติมออกซิเจนกังหันบ่อเลี้ยงปลาบ่อกุ้ง โทร0947895645

ขายเครื่องวิดน้ำบ่อปลาบ่อกุ้ง ราคาถูกเครื่องฟอกอากาศขับเคลื่อนด้วยอัตราการถ่ายโอนออกซิเจน 2.59kg (O2) / h, 36.3% สูงกว่า
มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานเครื่องกลเติมอากาศแบบทุ่นลอยมีการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการบำบัดสภาพสภาพน้ำที่ปริมาณออกซิเจนต่ำ โดยหลักการทำงาน คือ การนำน้ำที่อยู่บ่อหรือแหล่งน้ำธรรมชาติมาบำบัดโดยการทำให้เป็นละอองเล็กๆ กระจายในอากาศให้นานที่สุดโดยการสูบน้ำขึ้นมาผ่านท่อแล้วตกกระทบกับใบกังหัน ที่ทำเป็นถาดและเจาะรูเพื่อกระจายหยดน้ำให้มากและอยู่ในอากาศให้นานที่สุด แล้วจึงปล่อยให้ตกลงสู่แหล่งน้ำตามเดิมเหมาะสำหรับใช้ในธุรกิจบ่อกุ้งบ่อปลาทั้งขนาดเล็กและใหญ่ขายเครื่องกังหันตีน้ำ เครื่องเติมอากาศ สำหรับบ่อเลี้ยงกุ้ง-ปลา บ่อบำบัดน้ำเสียทุกประเภท. จำหน่ายเครื่องเติมอากาศบ่อบำบัดน้ำเสีย ให้เป็นน้ำดี สะอาด รักษาสมดุลของธรรมชาติให้สิ่งมีชีวิตได้อยู่ดี สนใจสอบถามคุณน้ำ โทร 0947895645 https://www.facebook.com/pages/ขายกังหันน้ำอัตโนมัติ-เติมออกซิเจน-สำหรับบ่อเลี้ยงปลา-บ่อกุ้ง/782863568400957