ถุงกระดาษ

ขายถุงกาแฟ คละลาย

ซื้อ 10,000 ใบ ราคาใบละ 0.80 บาท
ซื้อ 5,000 ใบ ราคาใบละ 1.00 บาท
ซื้อ 1,000 ใบ ราคาใบละ 1.20 บาท

พิมพ์ลายเป็นของตัวเอง
3,000 ใบ 3,600 บาท ใบละ 1.2 บาทเท่านั้น

ID Line : 0812872121