เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวกับอาจารย์โทนี่มุ่งเน้นความสนุกสนาน

การสอนที่หลากหลายตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับสูง ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคลมุ่งเน้นการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
สอนหลักไวยากรณ์และโครงสร้างให้เหมาะสมกับการใช้บทบาทสมมุติเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงาน
คำศัพท์และการพัฒนาสำนวนโดยใช้เครื่องมือพิเศษระดับภาษาอังกฤษ 1-8ธุรกิจทั่วไป – การออกเสียง & หลักของการใช้ภาษา
,ทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์,การเดินทางในภาษาอังกฤษมารยาททางสังคมและพิธีการ ,การต้อนรับ & ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ,โทเฟิล
ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ajarntony.com
หรือ ติดต่อ Ajarn Tony
โทรศัพท์: 0840099995 (อังกฤษ)
โทรศัพท์: 0859591593 (ไทย)
Email : bushbangkok@gmail.com