หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

จำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชื่อ Image Processing's Project with MATLAB

ทีมงาน iBook Engineering ได้ทำการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชื่อ Image Processing's Project with MATLAB ฉบับภาษาไทยแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย สำหรับนิสิต / นักศึกษาและผู้ทำงานด้วย Image Processing โดยตรง โดยได้วางจัดจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื้อหาดูได้จากปกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สนใจติดต่อจองหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ได้ที่ นายภาธสุ ดวงมาลา 093-320-1455 และทางอีเมล์ที่ ibookengineering@gmail.com เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.ibookengineering.com, www.ibookengineering.wordpress.com

Facebook : https://www.facebook.com/welcomeibook