เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

การเขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณ์แบบเข้าใจง่ายทำอย่างไร

การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักธุรกิจและผู้ที่ทำงานในการต้อนรับและอุตสาหกรรมบริการ เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลได้รับการยอมรับทั่วโลก ทั้งในอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตาม หากไม่สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ก็จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญและจริงจังกับการสื่อสารทางธุรกิจ

อาจารย์โทนี่ได้ความเข้าใจถึงการเรียนไวยากรณ์และการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ ทั้งนี้ได้ออกแบบหลักสูตรไวยากรณ์และการเขียนภาษาอังกฤษ ที่ลดความน่าเบื่อ ความวิตกกังวลและความยุ่งยากของการเรียนภาษาอังกฤษให้เหมาะสม โดยมุ่งเน้นความต้องการของผู้เรียนและเป้าหมายในแง่การปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละคนเป็นหลัก
ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ajarntony.com