ซีดี

จำหน่ายซีดี jumping into digital image processing ที่บรรจุโค๊ดตัวอย่างของงาน

jumping into digital image processing (On 20 Mar 2015) เป็น ซีดีที่บรรจุโค๊ดตัวอย่างของงาน digital image processing
โดยเขียนด้วยโปรแกรม VC# Emgu CV ซึ่งลูกค้าสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ ติดต่อสัมพันธ์ทั้ง กทม และ ขอนแก่น นาย ภาธสุ ดวงมาลา ที่อยู่ หมู่บ้านพฤกษา 13
เลขที่ 37 / 448 ม. 4 ต.คลองสาม อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 Tel: 093-320-1455 เปิดทำการทุกวันตั้งแต่ เวลา 09:00 น –21:00 น
ibookengineering@gmail.com, www.ibookengineering.com, www.ibookengineering.wordpress.com
วัตถุประสงค์ของซีดีนี้คือ เพื่อเป็นตัวอย่างโค๊ดโปรแกรมและเรียนรู้โค๊ดจริงให้แก่นิสิต นักศึกษานิสิต นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งซีดีนี้บรรจุโค๊ด คือ
1. CameraCapture / Emgu CV
2. FaceDetection / Emgu CV
3. FacialMouseControl / Emgu CV
4. ImageDatabase / Emgu CV
5. LicensePlateRecognition / Emgu CV
6. MotionDetection / Emgu CV
7. OCR / Emgu CV
8. PedestrianDetection / Emgu CV
9. ShapeDetection / Emgu CV
10. Stitching / Emgu CV
11. SURFFeature / Emgu CV
12. TrafficSignRecognition / Emgu CV
13. VideoSurveilance / Emgu CV
14. Webservice_Host / Emgu CV
15. Webservice_Client / Emgu CV

Facebook : https://www.facebook.com/welcomeibook