เรียนคอมพิวเตอร์

อบรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สื่อออนไลน์ ค่าเรียนถูก ได้ใบประกาศจาก กทม

หัวข้ออบรม 200 ชั่วโมง
การใช้งานสารสนเทศ social media Internet, google ,word ,excel ,Facebook,Line,Web Blogger,
Scan Virus,E-mail, การแต่งรูปภาพ, การนำรูปภาพจากมือถือเข้าในเฟส หรือไลนท์
การใช้ของฟรีในเน็ตอย่างปลอดภัย และการโพทเวป เรียนในห้องแอร์
เรียนจบหลักสูตรได้รับใบประกาศจาก สำนักพัฒนาสังคม กทม
กำลังเปิดรับสมัคร ที่ โรงเรียนฝึกอาชีพ ม้วนบำรุงศิลป์ ลาดพร้าว 71
เปิดรอบ เช้า/บ่าย//ด่ำ โทร 025141840 025386307
รุ่น 1/58 เรียน 18 พค 2558
รุ่น 2/58 เรียน 1 กย 2558
รุ่น 3/58 เรียน 18 ธค 2558
หรือ รับสมัคร ที่http://www.bmatraining.ac.th