ดูแลผู้สูงอายุ

จัดส่ง พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ เฝ้าไข้ แม่บ้าน

บริการจัดส่งพนักงาน
ดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ ที่บ้าน/โรงพยาบาล
พี่เลี้ยงแรกเกิด - ปฐมวัย ทั่วประเทศ
บริการจัดส่งแม่บ้าน ทำความสะอาด ซักรีด
พนักงานมีทั้งคนไทยและต่างด้าวถูกกฎหมาย เอกสารถูกต้องครบถ้วน
ผ่านการอบรมมารยาทและการทำงาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 062-824-8575 , 062-840-0984