รับทำบัญชี

บริการงานด้านรับทำบัญชีเเละกฏหมายเเบบครบวงจร

รับทำบัญชีบริการงานด้านบัญชี

ทำบัญชีรายเดือน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับล่าสุด
จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี, สมุดบัญชีต่างๆ และรายงานต่างๆ ทางบัญชี ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
จัดทำงบการเงินรายเดือนครบถ้วนตามที่กำหมายกำหนด
จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภงด. 3, 53, 54
จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินเดือน (ภงด. 1)
จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ขาย, และยื่น ภ.พ. 30 ตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดทำรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51), ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
ให้คำปรึกษาการจัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อพนักงานในบริษัทของท่าน
ให้ คำปรึกษาด้านบัญชี – ภาษี – วางแผนภาษี ติดต่อเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากร กรณีมีหนังสือเชิญพบจากกรมสรรพากร (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม)

ค่าบริการ สำหรับบริการรายเดือนทั้งหมดข้างต้น เริ่มต้นเพียง 2,500 บาท/เดือน (หมายเหตุ ค่าบริการรายเดือนพิจารณาจากลักษณะธุรกิจและปริมาณรายการค้าของท่าน) ** พิเศษ สำหรับลูกค้ารายเดือนของเรา เรามีบริการการปิดงบการเงินรายปีโดยไม่คิดค่าบริการ (ไม่รวมค่าตรวจสอบบัญชี) ** สำหรับท่านที่ไม่ได้ใช้บริการรายเดือนของเรา เรามีบริการปิดงบการเงินรายปี ค่าบริการเริ่มต้นเพียง 8,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจสอบบัญชี)

พบเราได้ที่ http://wittyaccount.com/services/accounting-services