รับทำบัญชีราคาถูก

บริการงานด้านรับทำบัญชีราคาถูกเเละดูเเลเรื่องกฏหมายเเบบครบวงจร

รับทำบัญชีราคาถูก


อัตราค่าบริการรับทำบัญชีรายเดือน มีดังนี้

- เอกสาร 1- 10 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 2,500 บาท

- เอกสาร 21- 40 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,000 บาท

- เอกสาร 41- 60 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 4,000 บาท

- เอกสาร 61- 80 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 5,000 บาท

- เอกสาร 81- 100 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 6,000 บาท

- เอกสาร 101 - 120 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 7,000 บาท

- เอกสาร 121- 150 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 9,000 บาท

- เอกสาร 151- 200 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 10,000 บาท

- เอกสารตั้งแต่ 200 ชุด ติดต่อสอบถาม

*****เอกสารเพิ่มขึ้ันทุก 10 ชุด เพิ่มค่าบริการ 500 บาท***** อัตราค่าบริการปิดงบบัญชีรายปี มีดังนี้ ไม่มีรายได้ อัตราค่าบริการ 8,000 บาท รายได้ 1 – 1,000,000 บาท อัตราค่าบริการ 9,000 บาท รายได้ 1,000,001 – 2,000,000 บาท อัตราค่าบริการ 10,000 บาท รายได้ 2,000,001 – 3,000,000 บาท อัตราค่าบริการ 11,000 บาท รายได้ 3,000,001 –4,000,000 บาท อัตราค่าบริการ 12,000 บาท รายได้ 4,000,001 – 5,000,000 บาท อัตราค่าบริการ 13,000 บาท รายได้ 5,000,001 – 6,000,000 บาท อัตราค่าบริการ 14,000 บาท รายได้ 6,000,001-7,000,000 บาท อัตราค่าบริการ 15,000 บาท รายได้ 7,000,001-8,000,000 บาท อัตราค่าบริการ 16,000 บาท รายได้ 9,000,001 - 10,000,000 บาท อัตราค่าบริการ 17,000 บาท รายได้ 10,000,001 – 15,000,000 บาท อัตราค่าบริการ 20,000 บาท รายได้ 15,000,001 – 20,000,000 บาท อัตราค่าบริการ 25,000 บาท รายได้ 20,000,001 – 30,000,000 บาท อัตราค่าบริการ 35,000 บาท รายได้ 30,000,001 – 50,000,000 บาท อัตราค่าบริการ 45,000 บาท รายได้ 50,000,001 – 60,000,000 บาท อัตราค่าบริการ 50,000 บาท รายได้ 60,000,001 – 70,000,000 บาท อัตราค่าบริการ 55,000 บาท รายได้ 70,000,001 – 80,000,000 บาท อัตราค่าบริการ 60,0000 บาท รายได้ 80,000,001 – 90,000,000 บาท อัตราค่าบริการ 65,000 บาท รายได้ 90,000,001 – 100,000,000 บาท อัตราค่าบริการ 80,000 บาท รายได้ 100,000,001 ขึ้นไป อัตราค่าบริการ ตามตกลง ซึ่งทางสำนักงานจะพิจารณาลด-เพิ่มค่าบริการงานบัญชีให้เหมาะสมภายหลังได้รับ ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการประเมินราคาและได้รับความเห็นชอบจากลูกค้าซึ่ง พิจารณาจากความซับซ้อนของธุรกิจและปริมาณเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดทำใบสำคัญ ทางบัญชีเป็นสำคัญ สนใจติดต่อ หมวย : โทรศัพท์ 094-0077726 ,097-9965056 ID Line : tanatnan_12 ค่ะ

พบเราได้ที่นี้ https://www.facebook.com/pages/ห้างหุ้นส่วนจำกัดสำนักงานบัญชีธนัตถ์นันท์/366901240160322?tab=page_info&view