กล้องวงจรปิด

ชุดกล้องวงจรปิด ยี่ห้อ ADDNEX ความคมชัด 1 ล้าน พิกเซล

ชุดกล้องวงจรปิด ยี่ห้อ ADDNEX ความคมชัด 1 ล้าน พิกเซล ติดตั้งพร้อมใช้งาน ออนไลน์ 13,900 บาท

ชุดกล้องวงจรปิด 2 กล้อง ยี่ห้อ ADDNEX ความคมชัด 1 ล้าน พิกเซล
ราคาพร้อมใช้งาน เพียง 13,900 บาท ( รวม vat 7% ) , ฟรี.. ค่าบริการติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด 4 กล้อง ยี่ห้อ ADDNEX ความคมชัด 1 ล้าน พิกเซล
ราคาพร้อมใช้งาน เพียง 18,900 บาท ( รวม vat 7% ) , ฟรี.. ค่าบริการติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด 8 กล้อง ยี่ห้อ ADDNEX ความคมชัด 1 ล้าน พิกเซล
ราคาพร้อมใช้งาน เพียง 35,900 บาท ( รวม vat 7% ) , ฟรี.. ค่าบริการติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด 16 กล้อง ยี่ห้อ ADDNEX ความคมชัด 1 ล้าน พิกเซล
ราคาพร้อมใช้งาน เพียง 55,900 บาท ( รวม vat 7% ) , ฟรี.. ค่าบริการติดตั้ง

แถมฟรี...... ฮาร์ดดิสก์ ขนาด 1 TB และ ขนาด 2 TB สำหรับ 16 กล้อง
Set up การดูภาพออนไลน์ ผ่าน ระบบ Dyndns 1 ปี
หรือ การดูภาพออนไลน์ ตลอดชีพ ด้วย ระบบ P2P

ระยะสายสัญญาณภาพ RG.6 แบบ มีไฟเลี้ยงกล้อง ในตัว
สำหรับงาน ติดตั้ง 2 กล้อง ระยะสายสัญญาณภาพ ไม่เกิน 50 เมตร
สำหรับงาน ติดตั้ง 4 กล้อง ระยะสายสัญญาณภาพ ไม่เกิน 100 เมตร
สำหรับงาน ติดตั้ง 8 กล้อง ระยะสายสัญญาณภาพ ไม่เกิน 200 เมตร
สำหรับงาน ติดตั้ง 16 กล้อง ระยะสายสัญญาณภาพ ไม่เกิน 400 เมตร

กรณี ใช้ท่อ PVC สีขาว ขนาด Ø 20 ม.ม. ยาว 3 เมตร ราคา เส้นละ 60 บาท