ไส้เดือน

จำหน่ายตัวไส้เดือนดิน พันธุ์ AF

จำหน่ายตัวไส้เดือนดิน พันธุ์ AF
-ประกอบด้วย - ไส้เดือนตัวเต็มวัย 1 กิโลกรัม - bedding 2 กิโลกรัม - วัสดุบรรจุ เป็นกล่องโฟม