มูลไส้เดือน

มูลไส้เดือน

จำหน่ายมูลไส้เดือน พันธุ์ AF ใส่ได้ทั้ง พืชผักสวนครัว ไม้ดอกและไม้ผล เรามีขายตั้งแต่ เป็นแบบกิโลกรัม และแบบเป็นตัน นะครับ สนใจสอบถามได้ทั้ง ที่ จ.พิษณุโลก และ จ. สมุทรสาคร นะครับ