puff&pie

Puff&Pie Snack Box รับจัด ชุดอาหารว่าง เบเกอรี่สดใหม่จากครัวการบิน ไทย

Puff&Pie รับจัด snack box (ชุดอาหารว่าง) เบเกอรี่สดใหม่จากครัวการบินไทย ในราคาพิเศษสำหรับโอกาสต่างๆ เช่น การประชุมสัมมนา, จัดอบรม, งานมงคล, งานฌาปณกิจ ,การประชุมงานเลี้ยงและกิจกรรมต่างๆ ชมรายละเอียดได้ที่www.puff-pie.comwww.puffpiedelivery.comwww.puffandpie.cowww.puffandpie.co.thwww.facebook.com/puffandpie.co.thสนใจติดต่อโทร. 02-2358684-5นอกเวลาทำการ 085-0622244 , 081-7219281puff&pie , puff&pie ครัวการบินไทย, puff & pie , puff & Pie ครัวการบินไทย , puffpie,puffpie การบินไทย, puff pie ครัวการบินไทย, puffandpie ครัวการบินไทย, puff and pie ครัวการบินไทย, puff&pie สาขา, puff & pie สาขา, puffandpie สาขา, snack box, bakery box,

snack box ครัวการบินไทย, bakery box ครัวการบินไทย, วัด,