พิมพ์งาน

รับพิมพ์งาน เอกสาร รายงานราคาถูก

https://www.facebook.com/Pimnganthai

** รับพิมพ์เอกสารทุกชนิด ราคาตกลงกันได้
ภาษาไทย แผ่นละ 5-7 บาท
ภาษาอังกฤษ แผ่นละ 6-10 บาท
พิมพ์งานวิจัย และเอกสารอื่นๆ
คีย์ข้อมูลลงโปรแกรมต่างๆ เช่น MS Excel , SPSS (ข้อมูลงานวิจัย)
โปรแกรมที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ Word excel powerpoint
**รับไฟล์เอกสาร หรือหนังสือ
E-mail : zax.thidanai@gmail.com
Line : 0843723608
Facebook : zax'thida
**ส่งงานกลับคืนและรับงานผ่านเมลล์เป็นไฟล์ต่างๆ ตามแต่ลูกค้า