M

Myvisa Thailand

Myvisa Thailand เราช่วยเหลือคุณ ในการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นขอวีซ่าเราช่วยเหลือคุณ
ในทุกเงื่อนไขการกรอกฟอร์มและจัดเอกสารนั้นไม่เพียงพอ ที่คุณจะได้รับอนุมัติวีซ่าจากสถานทูต ในเวลาปัจจุบัน หากคุณกำลัง วิตกกังวลกับการขอวีซ่าทั้งเรื่อง ไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินการ เอกสาร การเงิน การงานไม่พร้อม ไม่มีเวลา เดินทางไปสถานทูต หรือกลัวถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่มีความมั่นใจ ปัญหาทั้งหมดนี้ เราช่วยคุณได้ ด้วยแนวทางและประสบการณ์จริง

ทุกปัญหาการขอวีซ่าคุณ เราช่วยได้ ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการจาก Myvisa Thailand คุณจะได้รับ การช่วยเหลือในทุกขั้นตอน เพราะเราทำงานแบบวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน ในการยื่นขอวีซ่าให้กับคุณ รวมถึงการดีไซน์งาน เอกสารที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามเงื่อนไขสถานทูตทุกประการ

• ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
• การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน(Sponsor)
• ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
• การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ(Invitation Letter)
• ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
• การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
• การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)

หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือ ที่มากกว่าการ กรอกฟอร์ม จัดเอกสาร
Myvisa Thailand ช่วยคุณได้ ก่อนยื่น ปรึกษาฟรี
Tel: 086-9056167, 089-6936869
Facebook: Myvisa Thailand

If you are worried about the visa and do not know the process, documents, financial is not ready. No time to go to the Embassies. Or fear of being visa denied. Confidence with all of these problems. We can help you. With guidelines and practical experience.
Calls us for free consult.


• วีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน (แฟน /เพื่อน/ครอบครัว)
Free รวมค่าธรรมเนียมและประกันการเดินทาง*
• วีซ่า คู่หมั้น(Fiancée)วีซ่าแต่งงาน(Spouse)วีซ่าถาวร (Settlement)
Free บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่าง ชาติ แบบเร่งด่วน 1 วัน*
จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ แบบเร่งด่วน 1 วัน* Marriage Registration
แปลเอกสารทุกภาษา รับรองสถานทูตและกระทรวงฯ แบบด่วน 1วัน Translation Service
จำหน่าย จองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน
รับจอง โรงงแรม เพื่อยื่นขอวีซ่า Hotel Booking
ประกันภัย การเดินทาง ทั่วโลก Travel Insurance
กรอกฟอร์ม วีซ่า ทุกประเทศ
จองคิว สัมภาษณ์ วีซ่าทุกประเทศ ฟรี
รับยื่นวีซ่า ทุกสถานทูต ในประเทศและต่างประเทศ
Thai Visa ไทยวีซ่า

++กรณีถูกปฏิเสธ ++
ทางเราจะวิเคราะห์ ปัญหาของการถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูตอย่างรอบคอบและกำหนดกรอบแนวทางการแก้ไข การเขียนอธิบายในประเด็นที่ถูกปฏิเสธให้กับสถานทูตเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา นั้นๆ การเพิ่มเอกสาร หลักฐานใน การยื่นครั้งต่อไป หรือการยื่นอุทธรณ์

Myvisa Thailand เราให้บริการภายใต้ ความรับผิดชอบต่อผลงาน มิใช่แค่เพียงผลประโยชน์เพื่อให้ลูกค้าทุกรายของเรา ได้รับการอนุมัติ บนความต้องการของลูกค้า เราไม่เคยละเลยรายละเอียดการบริการให้กับลูกค้า หลักการคิด วิเคราะห์ เหตุผลในการทำงาน และการบริการที่ดี หากท่านมีปัญหาการดำเนินการขอวีซ่า เรายินดีให้คำปรึกษาแก่ท่าน

เรามืออาชีพที่คุณสามารถวางใจได้ ให้เราเคียงข้างคุณ.......ปรึกษาฟรี

Contact
Call: 086 9056167 , 089 6936869
E-mail: myvisathailand@gmail.com