รับเฝ้าไข้

รับเฝ้าไข้ ดูแลตามบ้านทั้งคนไข้ไทย และต่างชาติ Care aging at home in thailand and abroad with registered nurse ติดต่อคุณจิน Tel 0931053474

รับเฝ้าไข้ ดูแลตามบ้านทั้งคนไข้ไทย และต่างชาติ / Care aging at home in thailand and abroad with registered nurse ติดต่อคุณจิน Tel.0931053474

รับเฝ้าไข้ ดูแลตามบ้าน
ทั้งคนไข้ไทย และต่างชาติ (ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร)
ติดต่อ คุณจิน 0931053474

Care aging at home in thailand and abroad with registered nurse
If you need somebody help for care aging at home in Thailand and abroad with registered nurse you can contact +66931053474 by Khun Jin : English comunication only (Thailand)

ติดต่อ คุณจิน Tel : 0931053474

contact Khun Jin +66931053474 in Thailand ; English comunication only
Email : starrrr.789@gmail.com

รับเฝ้าไข้, ดูแลผู้ป่วย, ดูแลผู้สูงอายุ, พี่เลี้ยงเด็ก, รับเฝ้าไข้ต่างชาติ, แม่ครัว อยู่ประจำบ้าน