rubber waterstop

ยางกันซึม rsm-rubber waterstop แผ่นยางกันซึม ยางกันซึมเชื่อมรอยต่อคอนกรีต ยางกันซึมชนิด 2 ปุ่มและ ยางกันซึมชนิด 3 ปุ่ม ยางดัมเบล ยางกันซึมแบบมีรูกลาง ยางกันซึมแบบไม่มีรูกลาง

RSM RUBBER WATERSTOP ยางกันซึม เป็นยางกันซึมระหว่างรอยต่อคอนกรีต เชื่อมระหว่างรอยต่อคอนกรีตที่ต้องการหล่อหรือเทในเวลาที่ต่างกัน รองรับแรงบีบอัด แรงสั่นสะเทือนและการขยายตัวของรอยต่อคอนกรีตที่เทเชื่อมต่อกัน เหมาะกับงานประเภท ห้องใต้ดิน สระน้ำ ถนนและตามแนวรอยต่อระหว่างคอกรีตที่ต้องการความสามารถในการกันซึม
วัสดุ มี 2 ชนิดคือ ยางธรรมชาติ RUBBER และ พีวีซี PVC
ขนาด หนา 5 และ 9.5 มม. กว้าง 4",6",8",12" ยาว 20 เมตร
แบบมีรูกลาง (3 ปุ่ม) และ แบบไม่มีรูกลาง (2 ปุ่ม)